Gerardus Majellakerk

De Gerardus Majellakerk aan Notendijk 5 was bedoeld als noodkerk en werd ontworpen door Jacques van Groenendael.
De kerk werd ingewijd in 1921, maar ze is nooit door een definitief gebouw vervangen.


Het is een eenvoudig bakstenen zaalkerkje met een geveltoren boven de ingangspartij.
Het aantal mensen dat sinds de jaren zeventig de kerk bezocht liep erg terug; er kwamen steeds minder activiteiten in het gebouw.
Na de parochiale herindeling in 2015 kwam de parochie van Ter Hole onder “Maria, Sterre der zee“.
Begin 2016 is het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken.

Gerardus Majellaker

De bevolking, tot voor kort vrijwel uitsluitend bestaande uit rooms-katholieken, kerkte eeuwenlang in Hulst, Lamswaarde of Stoppeldijk.
Herhaalde verzoeken om een eigen kerkgebouw te mogen stichten, werden in 1919 eindelijk gehonoreerd.
In 1920 werd Terhole een zelfstandige parochie.

Grootse plannen werden gesmeed voor het bouwen van een kloeke pastorie en een forse kerk.
De pastorie kwam er, maar het tweede doel bleek financieel niet haalbaar te zijn.
Zodoende kreeg Terhole in 1921 een eenvoudig bedehuis, dat de status kreeg van hulpkerk.
Deze werd gewijd aan Gerardus Majella.
Deze in de buurt van Napels opererende volksheilige (1726-1755), was tijdens de stichting van de kerk bijzonder populair.
Paus Leo XIII verklaarde hem in 1893 zalig, waarna Paus Pius X Majella in 1904 heilig verklaarde.
Tot ver in de twintigste eeuw trok de kerk van Ter Hole jaarlijks bij het patroonsfeest op 16 oktober bedevaartgangers uit de wijde omtrek.
Gerardus is schutspatroon van kinderen en zwangere vrouwen.

Ondertussen is de kerk gesloten en werd ze in 2018 verkocht.

©Wikipedia

Als je een foto “aanklikt” wordt deze vergroot weergegeven.
Je kan dan ook bladeren naar “links” en “rechts“.

Wie was Gerardus Majella?

Gerardus Majella, oorspr. Gerardo Maiella (Muro Lucano, 23 april 1726 – Caposele, 16 oktober 1755) is een rooms-katholieke heilige.
Zijn naamdag is 16 oktober.

Majella werd in 1726 in Muro Lucano, nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker.
In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder.
Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk.
Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen.
Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen,
zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam.
Gerardus overleed in 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië.

Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.
Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.
Een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord is het redemptoristenklooster van Wittem.
In Overdinkel en het Drentse Barger-Oosterveld vindt elk jaar een processie ter ere van Gerardus Majella plaats.
In Barger-Oosterveld is dat op de laatste zondag vóór het feest van Petrus en Paulus (29 juni).

©Wikipedia

Sluiting van de kerk

Begin 2016 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Hierover is een PDF-boekje gemaakt welke U hieronder kunt bekijken.
Ook is er veel info te vinden op de FB-groep: Terhole Vroeger


Update kerk Terhole na 2018

Na dat de kerk aangekocht was is door de eigenaar het interieur aangepakt.
De vloer is vernieuwd en is met 2,5km warmwaterslang voorbereid voor vloerverwarming.
De elektrische installatie is gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid, de verlichting is voorzien van LED lampen.
Het metselwerk is hersteld, scheuren en slechte voegen zijn gerepareerd.
Alle houtwerk en muren zijn opnieuw geschilderd in de originele kleuren.
De kerk is nu voorzien van een ruim modern toilet met warm en koud water.
Een gedeelte van het meubilair is geplaatst.

Tijdens de coronatijd lagen alle werkzaamheden stil.

In het voorjaar van 2022 ging de toren en de oostzijde van de kerk in de steigers.
Het kruis en de windhaan worden gerestaureerd en voorzien van bladgoud.
De toren krijgt nieuwe dakleien en goten, het metselwerk word gerepareerd en schoongemaakt.
De wijzerplaten van de klok worden ook gerestaureerd , waarmee ik als ,,klokkenman,, die dit jaar het 100 jarige uurwerk reeds 25 jaar onderhoud en repareer zeer verheugd ben.
Aan de oostzijde van de kerk worden de raamkozijnen en goten gerepareerd en geschilderd.

Als je een foto “aanklikt” wordt deze vergroot weergegeven.
Je kan dan ook bladeren naar “links” en “rechts“.Eind zomer 2022 zal ons kerkje er weer fris en gezond bijstaan, later word ook het voorplein aangepakt.

Dank aan de nieuwe eigenaar


Ton Konings


Torenhaan

Tijdens de “Garage Sale” op 9 juli 2022 is de gerestaureerde Torenhaan weer terug op zijn oude vertrouwde plek geplaatst.
Hieronder enkele foto’s van deze gebeurtenis.

Als je een foto “aanklikt” wordt deze vergroot weergegeven.
Je kan dan ook bladeren naar “links” en “rechts“.

Foto’s aangeleverd door : Ton Konings en Maria (en Peter) Everaers


Tot slot . . .

We snappen dat we misschien niet volledig zijn en dat we niet alles kunnen laten zien.
Mocht U, na het lezen van deze website, nog informatie hebben (foto’s/krantenartikelen of iets dergelijks) die van belang kan zijn?
Mail dan naar de WebMaster.

Met dan aan:
* Terhole Vroeger – FB-groep voor de PDF
* Roland van Os voor de foto’s van binnen in de kerk
* Ton Konings voor de “update kerk Terhole na 2018” en foto’s van “Torenhaan
* Maria en Peter Everaers voor foto’s “Torenhaan