Stichting Breed Actief

Doelstelling:
Het bevorderen van de leefbaarheid van Terhole door het organiseren van activiteiten en het in stand houden en aanbrengen van voorzieningen in de breedste zin des woords.
En het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

E-Mail : breedactief@zeelandnet.nl

Bestuur:
* Marjolein van der Klooster-Sandee
* Ineke Kouijzer-Everaert
* Sonja Vervaet
* Lucien van de Walle
* Carla van Denderen
* Louis de Rijcke
* Ingrid Torres
* Willemien van Hoof

Secretaris:
Lucien van de Walle
Notendijk 82
4583 SX Terhole
lswalle@zeelandnet.nl