€nergietoeslag

Onderstaande info is ontvangen van de Gemeente Hulst.

Het is niemand ontgaan: Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen.
Zoals van eten, openbaar vervoer en vooral van energie.
De overheid neemt een aantal maatregelen om huishoudens en bedrijven financieel te ondersteunen, zoals het verlagen van de energiebelasting.
Per huishouden gaat het dan over ongeveer 400 euro bij een gemiddeld verbruik.

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen.
Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag.
De verlaging van de energiebelasting en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor het jaar 2022.
Deze toeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum.
De toeslag is 800 euro.
Meer informatie over deze toeslag en wie deze krijgen en hoe, leest u op Eenmalige energietoeslag – gemeente Hulst

Bovenstaande informatie is ook gepubliceerd door de gemeente op hun website en sociale media.⇪TOP