Dorpshuis

Doelstelling:
In stand houden en exploiteren van een dorpshuis (Brandershole) in Terhole ten behoeve van het plaatselijke verenigingsleven en voor de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten.

Wist U trouwens dat het dorpshuis zo’n 50 jaar lang ‘naamloos‘ door het leven ging alvorens het werd omgedoopt naar ‘Brandershole‘?
Dit alles was in september 2017.

Uitbreiding Brandershole

Onlangs is het voormalig bankgebouw aangekocht door Stichting Dorpshuis.
Dit gebouw wordt in de toekomst verbouwd tot extra vergadering- en ontspanningsruimte.


Bestuur:
Karel Freijzer
Alois Beaurain
Peter van der Klooster
Raad van Advies waarin afvaardiging van huurders plaatsnemen (Nieuwe Statuten voor WBTR)

Adres:
Vlietstraat 2
4583 ST
Terhole
tel.: 0114 314 411

Beheerder:
Bonny de Valk
Vlietstaat 13
4583ST Terhole
Email : beheer.dorpshterhole@zeelandnet.nl
Mobiel tel nr : 06-82050144