Dorpshuis

Doelstelling:
In stand houden en exploiteren van een dorpshuis (Brandershole) in Terhole ten behoeve van het plaatselijke verenigingsleven en voor de ontplooiing van sociale en culturele activiteiten.

Wist U trouwens dat het dorpshuis zo’n 50 jaar lang ‘naamloos‘ door het leven ging alvorens het werd omgedoopt naar ‘Brandershole‘?
Dit alles was in september 2017.

Bestuur:
Karel Freijzer
Alois Beaurain
Peter van der Klooster
Raad van Advies waarin afvaardiging van huurders plaatsnemen (Nieuwe Statuten voor WBTR)

Adres:
Vlietstraat 2
4583 ST
Terhole
tel.: 0114 314 411

Beheerder:
Bonny de Valk
Vlietstaat 13
4583ST Terhole
Email : beheer.dorpshterhole@zeelandnet.nl
Mobiel tel nr : 06-82050144