Terhole.info
Deze website is een samenwerking tussen;
Dorpsraad Terhole en Stichting Breed Actief

K.B.O

Doelstelling;

*  Het bevorderen van de leefbaarheid voor de senioren van Terhole door

gezellig samenzijn. Dit wordt voornamelijk  verwezenlijkt door het organiseren

van diverse activiteiten, kaarten, bingo, kerst en paas viering, jaarlijkse dag

trip en BBQ.                                                                                                             

*  Daarnaast vinden we het belangrijk dat de belangen van senioren op

Terhole goed behartigd worden. Dit doen we samen met andere KBO

verenigingen  door regelmatig van gedachten te wisselen.(zowel gemeentelijk

als provinciaal)   en hulp te bieden met allerlei zaken.                                      

*   10 x per jaar wordt  het ledenmagazine nestor gratis bij alle leden

persoonlijk thuis afgeleverd, (hierin vind je de belangrijkste veranderingen

m.b.t. wetgeving, regels, en vergoedingen voor senioren landelijk.)

Bestuur;

Dhr.   Arens  (Voorzitter)                        P.Bouwmanstr 24           4583  SP  Terhole

Dhr.   Hillaert  (Secretaris)                     Bolstrastraat 3                4561  MP  Hulst

Dhr.   Hoefeijzers (Penningmeester)     Hoofstraat 22                  4583  SP  Terhole

Mevr.  v Itegem-v Leemput                    Notendijk 27                   4583  SV  Terhole

Mevr. R. Hoefeijzers-Sponselee            Hoofstraat 22                  4583  SP  Terhole

Mevr.   Arens                                         P.Bouwmanstr 24            4583  SP  Terhole         

 Contactpersoon;

Ferrie   Hillaert  (Secretaris)             

Bolstrastraat 3

4561  MP  Hulst

Telefoon; 0114316997

fhillaert@zeelandnet.nl

Website

http://www.kbozeeland.nl/afdelingen/?page=detail&id=30

Copyright 2019  All Rights reserved 
E-Mail: contact@terhole.info