Terhole.info
Deze website is een samenwerking tussen;
Dorpsraad Terhole en Stichting Breed Actief

Stichting Breed Actief

Doelstelling;

Het bevorderen van de leefbaarheid van Terhole door het organiseren van activiteiten en het in stand houden en aanbrengen van voorzieningen in de breedste zin des woords en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

 

Bestuur;

Marjolein van der Klooster-Sandee

Ineke Kouijzer-Everaert

Sonja Vervaet

Lucien van de Walle

Carla van Denderen

Louis de Rijcke

 

Secretaris;

Lucien van de Walle

Notendijk 82

4583 SX

lswalle@zeelandnet.nl

 

Website;

http://www.terhole.info

Copyright 2019  All Rights reserved 
E-Mail: contact@terhole.info