T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
V.V  Terhole
Doelstelling;
Het beoefenen en bevorderen van het voetbalspel.
Bestuur;
Karel Freijzer
Peter van der Klooster
Eric van der Klooster

Secretaris;
Eric van der Klooster
Notenhof 8
4583 SR Terhole
0114-314461
vanderkaa@zeelandnet.nl

Website;
http://www.vvterhole.nl/