T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
Stichting Terhole Breed Actief
Doelstelling;
Het bevorderen van de leefbaarheid van Terhole door het organiseren van activiteiten en het in stand houden en aanbrengen van voorzieningen in de breedste zin des woords en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Bestuur;
Marjolein van der Klooster-Sandee
Ineke Kouijzer-Everaert
Sonja Vervaet
Lucien van de Walle
Joachim Baert
Louis de Rijcke

Secretaris;
Lucien van de Walle
Notendijk 82
4583 SX
lswalle@zeelandnet.nl

Website;
http://www.terhole.infoHet ommetje Terhole:


Wie, door akkers en langs sloten,
dit pad zo stap voor stap verkent
vindt in dit veld de bondgenoten
die wij langzaam zijn ontwend.

Beluister wat je anders niet kunt horen
en zie een haas of waterhoen
met verderop de  kerktoren
een stil moment in rustig groen .

Neem hier gerust een ogenblik de tijd,
al is het slechts maar voor heel even
je wordt hier prettig afgeleid    
wandel daarna weer verder in je leven