T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
Klachten
Hebt u klachten, opmerkingen of suggesties over de openbare ruimte?


Bijvoorbeeld over losliggende tegels, putten in het wegdek, omgewaaide bomen, problemen met de riolering, verbeteringen aan het groen, het storten van zwerfafval, (geluids)overlast of illegale bouwwerken?

Neem dan contact op met het servicemeldpunt van de Gemeente Hulst.

Uw melding wordt geregistreerd in het servicemeldsysteem, waarna u een ontvangstbevestiging krijgt met een “SR”-nummer.

Via onderstaande link komt u op de website van de gemeente.

http://www.gemeentehulst.nl/Algemene_informatie/Contact/Contactgegevens/Servicemeldpunt