T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
K.B.O
Doelstelling;
*  Het bevorderen van de leefbaarheid voor de senioren van Terhole door
gezellig samenzijn. Dit wordt voornamelijk  verwezenlijkt door het organiseren
van diverse activiteiten, kaarten, bingo, kerst en paas viering, jaarlijkse dag
trip en BBQ.                                                                                                              
*  Daarnaast vinden we het belangrijk dat de belangen van senioren op
Terhole goed behartigd worden. Dit doen we samen met andere KBO
verenigingen  door regelmatig van gedachten te wisselen.(zowel gemeentelijk
als provinciaal)   en hulp te bieden met allerlei zaken.                                       
*   10 x per jaar wordt  het ledenmagazine nestor gratis bij alle leden
persoonlijk thuis afgeleverd, (hierin vind je de belangrijkste veranderingen
m.b.t. wetgeving, regels, en vergoedingen voor senioren landelijk.)
Bestuur;
Dhr.   Arens  (Voorzitter)                        P.Bouwmanstr 24       4583  SP  Terhole
Dhr.   Hillaert  (Secretaris)                     Bolstrastraat 3                4561  MP  Hulst
Dhr.   Hoefeijzers (Penningmeester)     Hoofstraat 22                   4583  SP  Terhole
Mevr.  v Itegem-v Leemput                    Notendijk 27                   4583  SV  Terhole
Mevr. R. Hoefeijzers-Sponselee            Hoofstraat 22       4583  SP  Terhole
Mevr.   Arens                                         P.Bouwmanstr 24       4583  SP  Terhole          
               

Contactpersoon;
Ferrie   Hillaert  (Secretaris)              
Bolstrastraat 3 
4561  MP  Hulst
Telefoon; 0114316997
fhillaert@zeelandnet.nl

Nieuwe website KBO Terhole !!;
http://www.kbozeeland.nl/afdelingen/?page=detail&id=30