T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
Basisschool de Oostvogel
Basisschool De Oostvogel in Lamswaarde, de fusieschool van de voormalige basisschool Ter Vliet in Terhole.

De Oostvogel is een school waar dagelijks zo'n 70 kinderen van 4 tot 12 jaar uit Terhole en Lamswaarde samenkomen. In ons gebouw is ook peuterspeelzaal 't Lammetje gehuisvest, waar uiteraard ook alle peutertjes van Terhole van harte welkom zijn.

Mooi dat de kinderen van ons dorp op deze manier toch nog samen naar de peuterspeelzaal en school kunnen gaan, elkaar leren kennen en zo de leefbaarheid van ons dorp positief beïnvloeden.
De kinderen van Terhole kunnen van het schoolvervoer gebruik maken om gezellig samen met het busje naar school te gaan.
De Oostvogel is de ontmoetingsplaats van kinderen, leerkrachten en ouders waar met elkaar en van elkaar geleerd wordt.
De leerkrachten weten zich verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarin kinderen maximale kansen krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Kenmerkend voor deze sfeer zijn: respect, zelfrespect, verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en ook kritisch en doelgericht zijn.

Bij dit alles baseren zij zich op de normen en waarden, die voortvloeien uit de katholieke grondslag van de school.
De school staat onder het bestuur van scholengroep Perspecto, stichting voor openbaar, protestant christelijk en rooms katholiek onderwijs.

Wilt u meer weten of eens komen kijken, neem dan zeker even contact op!

Contactgegevens:

Basisschool de Oostvogel
Past. W. Willemsstraat 15
4586AG LAMSWAARDE
0114-690492

oostvogel@ogperspecto.nl <mailto:oostvogel@ogperspecto.nl>
www.bs-oostvogel.nl <http://www.bs-oostvogel.nl>
www.facebook.com/DeOostvogel <http://www.facebook.com/DeOostvogel>

Met vriendelijke groeten namens het team van de Oostvogel,

Godfried Blaeke
Directeur