T
ERHOLE.info
TERHOLE   EEN KERN MET EEN HART
Aed buiten geplaatst
 
Onlangs is de AED die aanwezig was in het dorpshuis buiten geplaatst. De aanschaf en installatie van de buitenkast is tot stand gekomen door een samenwerking van de Dorpsraad, Dorpshuis, Rode Kruis, EHBO Terhole en de Gemeente Hulst.

Voor een juiste werking lees de aanwijzingen op het apparaat !!